Basic

KerkorgelBasic is er voor jongeren die op de middelbare school zitten.

We komen twee keer in de maand bij elkaar in ons jeugdhonk in Amstelstroom, op zondagmorgen.

We starten om tien uur, meestal met gezellig bijkletsen, een drankje (koffie of thee) en iets lekkers erbij.

Daarna bespreken we een onderwerp.Die onderwerpen kunnen heel verschillend zijn, over het algemeen zijn het wel onderwerpen, die met Bijbel of met levensbeschouwing te maken hebben. Rond de klok van elf proberen we het onderwerp af te ronden. We blijven dan meestal nog een tijdje hangen om te kletsen of te kaarten of you tube filmpjes te kijken, enzovoort. 

De leiding bestaat uit 4 personen. Meestal kiest de leiding het thema/onderwerp, maar jullie inbreng is natuurlijk ook van harte welkom.

De komende data zij:

15 maart Top 2000 dienst

21 maart diner voor 40 dagen project

29 maart

12 april

26 april

31 mei

7 juni all inclusive

14 juni basic

21 juni afsluiting

 

Informatie:

Jeannette Vader
06 53132538
jeannettevader@hotmail.com

Nieuws

Mediatief dauwtrappen hemelvaartsdag

De werkgroep Vacare te Ouderkerk wil dit jaar opnieuw een meditatieve dauwtrap wandeling organiseren. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei,... meer

Het laatste kerkblad in de oude vorm nu op de website

Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens... meer

Expeditie Pasen voor kinderen en hun ouders

Expeditie Pasen en Paasmaaltijd: 1 april om (15.00 uur - 17.00 uur + maaltijd aansluitend ) Spel en verhaal voor kinderen en hun ouders.... meer

Veertigdagentijd 2015

Programma van de oecumenische woensdagavond bijeenkomsten ‘op adem komen VANUIT DE... meer

Actie kerkbalans 2015

“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bid mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de... meer

Meer nieuws items