Basic

KerkorgelBasic is er voor jongeren die op de middelbare school zitten.

We komen twee keer in de maand bij elkaar in ons jeugdhonk in Amstelstroom, op zondagmorgen.

We starten om tien uur, meestal met gezellig bijkletsen, een drankje (koffie of thee) en iets lekkers erbij.

Daarna bespreken we een onderwerp.Die onderwerpen kunnen heel verschillend zijn, over het algemeen zijn het wel onderwerpen, die met Bijbel of met levensbeschouwing te maken hebben. Rond de klok van elf proberen we het onderwerp af te ronden. We blijven dan meestal nog een tijdje hangen om te kletsen of te kaarten of you tube filmpjes te kijken, enzovoort. 

De leiding bestaat uit 4 personen. Meestal kiest de leiding het thema/onderwerp, maar jullie inbreng is natuurlijk ook van harte welkom.

De komende data zijn:

 

27-09: I-opener

11-10:

25-10: herfstvakantie

01-11:

15-11: I-opener

29-11:

13-12:

10-01:

24-01:

07-02: I-opener

21-02:

28-02: voorjaarsvakantie

13-03:

27-03:

10-04: I-opener

17-04:

25-04 - 06-05: meivakantie

15-05: Pinksteren

22-05:

05-06: I-opener

12-06: afsluiting

 

Informatie:

Jeannette Vader
06 53132538
jeannettevader@hotmail.com

Nieuws

KerstnachtKoor 2015

De kerstnachtdienst, 22.30 uur, in de Amstelkerk wordt ook dit jaar opgeluisterd door het project KerstnachtKoor. Zing je graag? Zing dan... meer

cantatedienst zondagochtend 29 november 10.00 uur

De zondag van de 1e advent In deze dienst klinkt onder meer het eerste deel van de adventscantate BWV 62 ‘Nun komm der Heiden... meer

Het nieuwe kerkblad via de website te lezen

  Met alles over de adventstijd, het kinderkerstfeest en de kerstvieringen. ... meer

DIACONIE COLLECTEERT VOOR STRAATPASTORAAT

De Diaconie van de Amstelkerk besteedt haar laatste collecteblok van 2015 aan het straatpastoraat voor dak- en thuislozen van de Protestantse Diaconie... meer

Van de diaconie

"We zien allemaal de indrukwekkende beelden van mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld en terreur. Vanuit de gemeente is de vraag gekomen om hier ook als... meer

Meer nieuws items