Informatie Kerkblad

Informatie Kerkblad

Eenmaal per 4 weken verschijnt het Kerkblad van de gemeente. Het is bestemd voor kerkleden en belangstellenden die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven. De oplage is ruim 575 exemplaren. De redactie bestaat uit vier personen. Een aantal gemeenteleden zorgt voor de verspreiding. Het kerkblad houdt u op de hoogte van de komende kerkdiensten en andere activiteiten, tevens bevat het verslagen van de kerkenraad en commissies. De kopij moet op maandag, in tekst zonder opmaak, worden ingeleverd per e-mail aan: redactie@amstelkerk.net zie voor inleverdata onderstaande tabel. De laatste vijf kerkbladen zijn ook in PDF format beschikbaar, scroll door tot Archief en klik vervolgens op het gewenste kerkblad. Mocht u een eerder verschenen blad willen inkijken, neem dan contact op met de redactie, zie onder informatie. Het laatst verschenen nummer is ook vanuit de kerk mee te nemen, zolang de voorraad strekt. Wanneer u het

Kerkblad thuis bezorgd wilt hebben, kunt u contact op nemen met ons informatieadres.

 

Informatie: 

Kerkblad secretariaat
020 4961694
redactie@amstelkerk.net

Archief

Kerkblad september 2015

Kerkblad augustus 2015

Kerkblad nr. 440 (15 mei 2015) download
Kerkblad nr. 439 (17 april 2015) download
Kerkblad nr. 438 (20 maart 2015) download
Kerkblad nr. 437 (13 februari 2015) download

Nieuws

Cantatedienst zondagochtend 4 oktober, Amstelkerk.

Op deze speciale dag, 4 oktober, dierendag maar bovenal de gedenkdag van Franciscus van Assisi, staat het beroemde Zonnelied van Franciscus... meer

De nieuwe NieuwStroom ook via de website te lezen

 

 

Klik hier voor de inhoud... meer

Bijbelwerkplaats dinsdag 13 oktober

Beste mensen We nodigen jullie uit voor de tweede bijeenkomst op di.avond 13 oktober van de Cursus Heb Lief over de preken... meer

Edukans, de diaconale collecte voor de komende weken.

De diaconale collecte voor de komende weken is bestemd voor Edukans. Een expert in onderwijs in ontwikkelingslanden. Met uw steun kan Edukans kansarme... meer

De 1e I-opener dienst komende zondag

Aanstaande zondag om 10.00 uur de eerste I-opener dienst! Een moderne kerkdienst waarin je zomaar een eye-opener mag ontvangen. Iedereen is welkom,... meer

Meer nieuws items