Informatie Kerkblad

Informatie Kerkblad

Eenmaal per 4 weken verschijnt het Kerkblad van de gemeente. Het is bestemd voor kerkleden en belangstellenden die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven. De oplage is ruim 575 exemplaren. De redactie bestaat uit vier personen. Een aantal gemeenteleden zorgt voor de verspreiding. Het kerkblad houdt u op de hoogte van de komende kerkdiensten en andere activiteiten, tevens bevat het verslagen van de kerkenraad en commissies. De kopij moet op maandag, in tekst zonder opmaak, worden ingeleverd per e-mail aan: redactie@amstelkerk.net zie voor inleverdata onderstaande tabel. De laatste vijf kerkbladen zijn ook in PDF format beschikbaar, scroll door tot Archief en klik vervolgens op het gewenste kerkblad. Mocht u een eerder verschenen blad willen inkijken, neem dan contact op met de redactie, zie onder informatie. Het laatst verschenen nummer is ook vanuit de kerk mee te nemen, zolang de voorraad strekt. Wanneer u het

Kerkblad thuis bezorgd wilt hebben, kunt u contact op nemen met ons informatieadres.

 

Informatie: 

Kerkblad secretariaat
020 4961694
redactie@amstelkerk.net

Archief

Kerkblad september 2015

Kerkblad augustus 2015

Kerkblad nr. 440 (15 mei 2015) download
Kerkblad nr. 439 (17 april 2015) download
Kerkblad nr. 438 (20 maart 2015) download
Kerkblad nr. 437 (13 februari 2015) download

Nieuws

Het nieuwe kerkblad via de website te lezen

  Met alles over de adventstijd, het kinderkerstfeest en de kerstvieringen. ... meer

DIACONIE COLLECTEERT VOOR STRAATPASTORAAT

De Diaconie van de Amstelkerk besteedt haar laatste collecteblok van 2015 aan het straatpastoraat voor dak- en thuislozen van de Protestantse Diaconie... meer

Diaconiehuis Kerkstraat 9 te huur

Binnenkort komt de woning aan de Kerkstraat 9 vrij voor een nieuwe huurder.Voor deze woning kunnen inschrijven; Leden van de PKN Gemeente... meer

I-opener zondag 15 novemer

Zondag 15 november is er weer een I opener. Het thema van deze dienst is gezond leveen. U bent allen van harte welkom. 10.00 uur in de... meer

De nieuwe NieuwStroom via de website lezen

In deze uitgave o.a.: ds. Jos de Heer over de gedachteniszondag in: vanuit de pastorie; de nieuwe gebedsruimte ; impressie gezinsdiensten;... meer

Meer nieuws items