DIACONIE COLLECTEERT VOOR STRAATPASTORAAT

De Diaconie van de Amstelkerk besteedt haar laatste collecteblok van 2015 aan het straatpastoraat voor dak- en thuislozen van de Protestantse Diaconie Amsterdam: van 22 november t/m 20 december.

Op straat leven is een zwaar bestaan. Het straatpastoraat biedt een 'zin-volle' aanvulling op wat gemeentelijke instellingen doen.

  • De motor van het Straatpastoraat is menselijk contact, warmte, gezelligheid en enthousiasme.
  • Straatpastores en vrijwilligers zoeken daklozen op in de inloophuizen, gevangenissen, ziekenhuizen, op straat en plekken waar ze 'slordig' wonen. 
  • Ze voeren pastorale gesprekken, bieden vieringen aan en verzorgen op verzoek uitvaarten.

Voor dit werk heeft Kerk in Actie € 15.000 nodig; wij als Amstelkerk willen ons steentje hieraan bijdragen.

U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie: NL12RABO0351803998, o.v.v. Straatpastoraat Amsterdam.

Diaconiehuis Kerkstraat 9 te huur

Kerkorgel 

Binnenkort komt de woning aan de Kerkstraat 9 vrij voor een nieuwe huurder.
Voor deze woning kunnen inschrijven;
Leden van de PKN Gemeente Amstelkerk, zij komen als eersten in aanmerking voor deze woning.
 - Als er geen geïnteresseerden zijn vanuit de eigen kerkelijke gemeente kunnen andere ingezetenen van 
Ouderkerk aan de Amstel zich aanmelden.

Toewijzingscriteria:

  •          De woning wordt verhuurd aan een één- of tweepersoonshuishouden.
  •          Een kandidaathuurder met een medische en/of sociaal-maatschappelijke achtergrond kan eventueel voorrang krijgen bij de selectie. Dit ter beoordeling door de Diaconie.
  •          Voor de woning Kerkstraat 9 geldt geen leeftijd en/of inkomensgrens/vermogenstoets (vrije sector).
  •          Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ wordt niet gehanteerd.
  •          De huur bedraagt € 806.

De volledige toewijzingsprocedure is verkrijgbaar bij de secretaris van de diaconie.

U kunt uw belangstelling schriftelijk (per post of per mail) kenbaar maken bij de secretaris van de diaconie:

Mw. Marga Ottenbros,

Postadres: Coen Van Boshuizenlaan 17, 1191 SE Ouderkerk aan de Amstel,

Emailadres: margaottenbros@gmail.com.

Geïnteresseerden dienen zich vóór vrijdag 13 november 2015 aangemeld te hebben.

Namens de diaconie,

Marga Ottenbros-Veen

 

Omschrijving woning:

De woning aan de Kerkstraat heeft een woonkamer 27m2, eetkamer 11m2, keuken 6m2 en toilet  op de begane grond.

Op de boven etage is een slaapkamer 10m2 en een badkamer met bad/douche en toilet ruim 2m2.

De keuken is voorzien inbouwapparatuur, kookplaat, magnetron, afwasmachine, koel-vrieskast.

Alle vertrekken zijn voorzien van centrale verwarming.  Wasmachine en/of wasdroger kunnen op de bovenverdieping in een grote inpandige ruimte staan waar ook de CV-ketel is. Het huis is verder voorzien van dubbel glas.

Aan de andere zijde van de kerk is een “box/schuur” voor fiets(en) e.d.

Er is géén tuin of plaatsje.

Edukans

De diaconale collecte voor de komende weken is bestemd voor Edukans. Een expert in onderwijs in ontwikkelingslanden. Met uw steun kan Edukans kansarme kinderen en jongeren onderwijs aanbieden en zo hun ontwikkeling en die van de leefgemeenschappen steunen in samenwerking met scholen, ouders, kerken, bedrijven en de lokale overheid.

Daarnaast is Edukans heel bekend van het Schoenmaatjesproject. Dit is het vullen van een schoenendoos.  Deze dozen worden door heel Nederland gemaakt en verzameld en verstuurt naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen etc. in oa Albanie, Irak, Libanon, Kenia, Ghana en nog meer andere landen.

Wij willen met elkaar hier in Ouderkerk aan meedoen. In de kerk willen we iedere zondag de gevulde schoenendozen verzamelen en zo samen voorin de kerk een kleurige muur bouwen van schoenendozen.

Voor het schoenmaatjesproject zijn formulieren iedere zondag in de kerk te krijgen of via Marga Ottenbros (margaottenbros@gmail.com)

Ook zijn de gevulde schoenendozen in te leveren op 30 september van 14.00 – 17.00 uur in de Amstelstroom of op 12, 13 en 14 oktober ‘s morgens om 8.30 uur in de schoolzaal van de Amstelschool.

Meer informatie is te vinden op de website van edukans; www.edukans.nl . Hier zijn ook erg leuke en informatieve filmpjes te zien.

Van de diaconie

"We zien allemaal de indrukwekkende beelden van mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld en terreur. Vanuit de gemeente is de vraag gekomen om hier ook als kerk op te reageren. Die vraag wil de diaconie graag honoreren. 6 september, de startzondag, zal de diaconiecollecte ervoor worden gebruikt.

De opbrengst wordt overgemaakt aan EO-metterdaad. Die hebben contacten met organisaties die proberen het leven in de vluchtelingenkampen te verlichten.

Het kan ook direct naar de giro van de diaconie: NL12RABO0351803998, ovv Vluchtelingen."

Spaar postzegels en kaarten.

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via Marktplaats verkocht.

In 2014 heeft dit landelijk maar liefst € 28.675 opgebracht.(in 2013 was dit € 23.275,--).

Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn welkom. Ook alle ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.

Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.

Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.

Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):

Anton Pieck

Rien Poortvliet

Rie Kramer

Marjolein Bastin

Anne Geddes

Unicef

Removos (mond en voetschilders)

Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij

Geboortekaartjes

Dus krijgt u deze vakantieperiode buitenlandse of bijzondere kaarten, bewaar ze.

In de kerk bij de garderobe staat een bak waar u de verzamelde kaarten en postzegels in kunt doen. Eens in de zoveel tijd halen wij deze leeg en eenmaal per jaar brengen wij dit naar Utrecht.

Als u nu eens zoveel heeft dat het te zwaar is om mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.

De inzameling loopt via de Diaconie en mocht u nog vragen hierover hebben kunt u contact opnemen met

Henk Mul tel. 0297-582690 of 06-40923549.

Laten we ons best doen om gezamenlijk weer zo’n mooie opbrengst te halen .

 

Namens de Diaconie, Henk Mul.

 

Kerk met stip

Sinds de zomer van 2014 is de Amstelkerk “Kerk met Stip”geworden. Dat betekent dat wij uitdrukkelijk gastvrij zijn  voor ex-gedetineerden. Je zou kunnen zeggen, dat geldt toch voor elke kerk? De praktijk is iets anders. Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en van een gemeenschap. Halaas vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie regelmatig de vieringen meemaakten. Voor de meesten is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Momenteel zijn er in Nederland 75 Kerken met Stip. Een STIP op een huis of ander gebouw betekent “welkom”, vroeger schijnen zwervers een stip aangebracht te hebben op huizen en boerderijen die bereid waren hen onderdak te geven.

In de protestantse gemeente Ouderkerk aan de Mistel is een werkgroep Kerk met Stip, verbonden aan de Taakgroep Pastoraat en de Diaconie. De leden van deze werkgroep werken aan een open en gastvrij klimaatvoor ex-gedetineerden en kunnen hen begeleiden en wegwijs maken in de gemeente. Of er werkelijk ex-gedetineerden bij onze gemeente aankloppen of binnenlopen zal de toekomst ons leren. Via verschillende wegen kan een ex-gedetineerde bij een Kerk met Stip terecht komen (bijv. via justitiepastor of via www.kerkenmetstip.nl). Maar vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat dit (voorlopig) niet gebeurt. We realiseren ons dat sommige mensen moeite kunnen hebben met de aandacht voor ex-gedetineerden, bijvoorbeeld door eigen ervaring met een geweldsdelict. Uiteraard betekent aandacht voor ex-gedetineerden niet dat er geen aandacht is voor de slachtoffers. Integendeel. Voor hen en hun naasten is eveneens aandacht nodig. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met een van ons, schroom dan niet om contact op te nemen!

 

Werkgroep Kerk met Stip:

Joke Stam

Marga Ottenbros

Bert Calf

Jan Koningen

Huibertje Koningen

Teun de Haan

NIEUW GIFTENBELEID DIACONIE


Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Wij, de diaconie, kunnen u van te voren laten weten waaraan het geld dat u aan de diaconie geeft, besteed wordt. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding wereldwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Schrijven voor Amnesty.

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer', zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty's mandaat.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Voor onderzoek en acties tegen mensenrechtenschendingen worden geen giften geaccepteerd van overheden.
Er zijn mogelijkheden genoeg om iets te doen! Vrijwel dagelijks zijn er berichten over mensen die worden onderdrukt, gemarteld, onterecht gevangen gezet. Vindt u dit een groot onrecht en zou u iets willen doen? Help Amnesty International!

U kunt eenvoudig in actie komen voor de mensenrechten middels het schrijven van een brief. Regelmatig organiseert Amnesty een schrijfactie na afloop van onze kerkdienst. Brieven schrijven naar autoriteiten is de meest voorkomende activiteit van Amnesty. In deze schrijfacties komen diverse thema's aan bod, zoals de doodstraf, vrouwenrechten, mensenrechtenverdedigers, alsmede schrijfacties voor medici, politiemensen en juristen.

Deze acties hebben wel degelijk succes! Er is regelmatig goed nieuws te melden, meedoen is nuttig. Kies uit bijgaand overzicht de actievorm die bij u past en geef u direct op.

Wilt u meer weten www.amnesty.nl

Informatie:

Riet van der Spek
020 6455477
pa.vanderspek@planet.nl

Nieuws

Het nieuwe kerkblad via de website te lezen

  Met alles over de adventstijd, het kinderkerstfeest en de kerstvieringen. ... meer

DIACONIE COLLECTEERT VOOR STRAATPASTORAAT

De Diaconie van de Amstelkerk besteedt haar laatste collecteblok van 2015 aan het straatpastoraat voor dak- en thuislozen van de Protestantse Diaconie... meer

Diaconiehuis Kerkstraat 9 te huur

Binnenkort komt de woning aan de Kerkstraat 9 vrij voor een nieuwe huurder.Voor deze woning kunnen inschrijven; Leden van de PKN Gemeente... meer

I-opener zondag 15 novemer

Zondag 15 november is er weer een I opener. Het thema van deze dienst is gezond leveen. U bent allen van harte welkom. 10.00 uur in de... meer

De nieuwe NieuwStroom via de website lezen

In deze uitgave o.a.: ds. Jos de Heer over de gedachteniszondag in: vanuit de pastorie; de nieuwe gebedsruimte ; impressie gezinsdiensten;... meer

Meer nieuws items