Vieringen Palmzondag en Stille Week (13-20 april):

Met de Palmzondag begint de Stille Week, waarin iedere avond vanaf maandagavond vieringen zijn. Hier nog even een overzicht van alle vieringen. Ik hoop dat u in deze bijzondere week hiervoor tijd wilt vrijmaken. Gun het uzelf de vieringen mee te maken, u zult het Paasfeest als nieuw beleven.

 *Palmzondag 13 april, 10.00 uur, Palmpasenviering met feestelijke intocht met palmpaasstokken.

Voorganger: ds.Jos de Heer

 *Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april zijn er Vespers om 19.30 uur  (ongeveer half uurtje)

 *Donderdag 17 april: viering Witte Donderdag (avondmaal), 19.30 uur, mmv Cappella Nova

 *Vrijdag 18 april: viering Goede Vrijdag, 19.30 uur

 *Zaterdag 19 april: viering Paaswake (avondmaal), 22.00 uur, mmv Cappella Nova

 *Zondag  20 april: Paasviering, 10.00 uur, mmv Cappella Nova olv Eric Jan Joosse

(voorganger donderdag.-zondag:ds.Jos de Heer, organist maandag-woensdag Gijs de Haan, donderdag-zondag Eric Jan Joosse).

WOENSDAG 2 APRIL: Concert Via Crucis van Liszt

St. Urbanuskerk, Ouderkerk aan de Amstel : 20.00 uur

De Via Crucis (kruisweg) past helemaal in deze veertigdagentijd van het jaar ter voorbereiding op Pasen.

De Via Crucis is een werk voor koor, bariton solo en piano. Het bestaat uit een Prelude (de hymne Vexilla Regis produent) en veertien -korte- stukken die elk een van de 14 kruiswegstaties verbeelden.  Vier van de staties zijn instrumentaal. In het werk klinken ook twee koralen: "O Haupt voll Blut und Wunden" (vgl Lb 183) en "O Traurigkeit" (vgl Lb 195), en het 'Stabat Mater' van Jacopone da Todi.  Prachtige ingehouden, ontroerende passiemuziek, die helemaal past in de St. Urbanuskerk.

Dirigent van het Franz Liszt Kamerkoor: Eric Jan Joosse, Laurens de Boer  zal dit concert aan de vleugel begeleiden.

Ter bestrijding van de kosten is er een deurcollecte.

Van harte welkom bij dit concert in het kader van de veertigdagentijd op weg naar Pasen…..

Cantatedienst zondagochtend 9 maart

Zondagochtend 10.00 uur.

Bach & Haydn in de Amstelkerk

Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd klinkt muziek van J.M. Haydn en J.S Bach.
Van Johann Michael Haydn horen we een stuk dat speciaal voor deze liturgische zondag is gecomponeerd, het 'Angelis suis', geschreven als prachtige engelenzang, een stuk waar zijn beroemde broer Joseph zonder twijfel trots op is geweest.
Van J.S. Bach horen we delen uit de cantate 150 'Nach dir, Herr, verlanget mich'. In deze cantate nemen de violen en de fagot een belangrijke plaats in, en zorgen zij samen met koor en de basso continuo voor een prachtige tekstuitbeelding. Zoals we van Bach kennen gaan muziek en tekst hand in hand.

Voorganger ds. Jos de Heer.

m.m.v. Chorus ad Hoc en diverse instrumentalisten o.l.v. Eric Jan Joosse

Bach en Haydn in de Amstelkerk.
Maar zoals altijd staat de Amstelkerk voor iedereen open.
Van harte welkom!

Feestelijk ingebruikname van Het Orgel

Namens de Amstelkerk-gemeente nodigen wij u graag uit voor de officiële ingebruikname van het gerestaureerde Flaes & Brünjes orgel.
Vrijdagavond 24 januari 2014, om 20.00 uur.
Na een lange periode waarin dit orgel heeft gezwegen, vanwege een totale restauratie, willen wij u graag het resultaat daarvan laten horen en zien.
Het orgel, gebouwd in 1865, is door de firma Flentrop Orgelbouw te Zaandam in het afgelopen jaar volledig gerestaureerd o.l.v. orgeladviseur Cees van der Poel. Door het vele handwerk heeft de restauratie een lange periode in beslag genomen, maar gelukkig was het orgel weer bespeelbaar tijdens de kerstdagen.
De restauratie is mede mogelijk gemaakt door vele giften, een bijdrage van het Coöperatief Fonds van Rabobank Amstel en Vecht en een Restauratiesubsidie Rijksmonumenten van de Provincie Noord-
Holland.
Op vrijdag 24 januari 2014 willen wij met u het orgel feestelijk in gebruik nemen. In de toekomst zal het orgel niet alleen klinken tijdens kerkdiensten, maar zullen er met zekere regelmaat muzikale
evenementen georganiseerd worden met het orgel als middelpunt.


Namens het college van Kerkrentmeesters,
C. Schneider

Intercultureel Bijbellezen van januari tot april 2014

“Door het oog van de ander.”

Met 10 gemeenteleden hebben we in 2012 de Bijbel gelezen met een groep christenen uit Myanmar. Dit jaar kregen we vanuit onze gemeente de vraag om dit opnieuw te gaan doen.

We hebben dit met Hans de Wit van de VU besproken en hij kwam met een nieuw voorstel dat wij graag aangenomen hebben. Dit keer gaan we de Bijbel lezen met een groep Zuid Afrikaanse vrouwen uit Amsterdam Zuid Oost onder leiding van pastoraal werker Godian Ejiogu (Stichting migrant moeder en kind) en met een groep Dominicaanse vrouwen uit Amsterdam west onder leiding van hemzelf. We zijn dus met drie groepen. De Bijbeltekst moet nog gekozen worden.

Iedere groep komt drie keer bij elkaar; leest dezelfde Bijbeltekst, maakt daar een verslag van en deze verslagen worden onderling uitgewisseld. Je leest de verslagen van de andere groepen en gaat hier weer over praten. Je probeert je in te leven in de reacties van anderen op hetzelfde verhaal. Je probeert ook begrip op te brengen voor andere interpretaties.

Met elkaar op deze manier over een Bijbeltekst praten blijkt verrijkend te zijn. Ieder interpreteert het verhaal vanuit zijn en haar eigen cultuur. Deze uitwisseling leidt tot beter begrip voor elkaar en dan blijkt dat wij allemaal “aardmensen” zijn, welke culturele achtergrond wij ook hebben.

Het mooie en bijzondere van deze keer is dat we in de vierde bijeenkomst elkaar gaan ontmoeten. Zo maken we kennis met medechristenen die bij ons “om de hoek” wonen en die vanuit hun eigen culturele achtergrond uit dezelfde Bijbel lezen als wij en zich daardoor laten inspireren.

Informatie:

Joke Stam, tel. 4964542, E-mail: j.stam9@upcmail.nl

Diana Berendsen, E-mail: berendsenvangelderen@hetnet.nl

NIEUW GIFTENBELEID DIACONIE: STAP VERDER

Kerkorgel
Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Wij, de diaconie, kunnen u van te voren laten weten waaraan het geld dat u aan de diaconie geeft, besteed wordt. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

KerkorgelIn januari en februari 2014 zullen we collecteren voor Stap Verder, het diaconale oecumenische centrum in Amsterdam Zuidoost, minder dan 5 km bij de Amstelkerk vandaan. Hierin werken zes locale kerken samen, waaronder zowel Nederlandse als Afrikaanse, als Indonesische. In Amsterdam Zuidoost leeft een kwart van de bevolking op of onder het bestaansminimum. Deze mensen proberen vanuit het niets een nieuw leven op te bouwen en weten niet altijd de weg in de Nederlandse samenleving. Stap Verder biedt spreekuren aan waar allerlei hulp geboden wordt, waaronder medische begeleiding. Stap Verder geeft Nederlandse les en organiseert taalmaatjes. Ze wijst de weg naar allerlei voorzieningen. Ze geeft steun, waar steun nodig is. Stap Verder heeft onder meer vrijwilligers nodig. Zie de website: http://www.stapverder.org/website_nl/. En geld. In januari en februari is de diaconiecollecte voor Stap Verder bestemd. Laat uw bijdrage in het collectezakje ‘niet rinkelen, maar ruisen’. Of maak het over naar de giro van de diaconie: NL12RABO0351803998, o.v.v. Stap Verder.

De diaconie

Meditatieve Stiltewandeling in de Ronde Hoep

Voor de derde keer is op 27 oktober onder auspiciën van werkgroep Vacare in Ouderkerk a/d Amstel en ter gelegenheid van de Dag van de Stilte een stiltewandeling gehouden met een meditatief karakter.

In de ochtend was het weer nog niet veelbelovend, maar ’s middags knapte het op. Het werd droog, alleen bleef de stormachtige wind waaien. Hierdoor bleek het weiland prima te belopen.

Rond 15:00 uur verzamelden zich zo’n 10 belangstellenden voor de wandeling in de stal van boerderij Weltevreden. Iedereen kreeg kopje herfstthee aangeboden om alvast warm van binnen te raken. Tegen 15:30 u werden er instructies gegeven betreffende de wandeling en na een passende stilte-overweging vertrok de groep naar de “Aemstelweide”.

Met in gedachte dat stilte universeel is, begon de groep aan de wandeling door het weiland met een zegenwens van Noord-Amerikaanse indianen. Nog dicht bij de bewoonde wereld hoor je nog de huis, tuin en keuken geluiden. Maar hoe dichter je bij het midden van de polder komt, hoe minder je van deze geluiden waarneemt. Slechts natuurgeluiden van vogels en dieren komen door en dit jaar bulderde dit jaar de storm om de oren. Belangstelling hadden de wandelaars ook, nieuwsgierig jongvee in een naastgelegen weiland vergezelden ons langs de sloot, terwijl een kudde schapen zich een heenkomen zocht in een veilige hoek van het weiland.

Bij de wetering aangekomen genoten de aanwezigen van de “stilte” en het uitzicht, zittend op een bankje of staand in de wind. Nadat dit enige tijd op allen had ingewerkt begon de terugtocht, ingeluid met de St. Patricksbede. In zijn eigen tempo liep een ieder op eigen gelegenheid weer terug naar het startpunt, om vandaar huiswaarts te keren.

Bekijk hier enkele foto's.

Het kloosterweekend in Chevetogne.

Een kort verslag van Jantine Bennen.
We hebben het geweldig gehad. De groep bestond uit 20 personen, zowel van de Amstelkerk als van de Urbanuskerk. Kiki Kint en Jos de Heer waren er beiden. We hebben deelgenomen zowel aan de Byzantijnse diensten als aan de Latijnse diensten. Het was erg indrukwekkend en we genoten van het zingen van de monniken en de speciale sfeer die er hing. We troffen rustig weer. Terwijl het pijpenstelen regende in Nederland, konden wij heerlijk wandelen in de omgeving.
We sliepen in huis Bethanië en wandelden in 5 minuten naar het kloostergebouw.
De foto’s geven een indruk van de gebouwen en de omgeving. Klik hier voor de foto's.

Volleybaltoernooi 2013

Na een schitterende zomerweek waren de verwachtingen hoog voor het jaarlijkse Amstelkerk volleybaltoernooi. Maar zaterdag keek menigeen teleurgesteld naar de weersvoorspelling: 80% regenkans op zondag. Toen was het zondag: het goot van de regen, maar de buienradar was positief en terwijl we in de kerk zaten werd de lucht steeds blauwer.
Het toernooi kon doorgaan.

Om 15.00 uur konden we het heuse toernooiveld betreden. De familie Mul had een prachtig veld klaargelegd compleet met lijnen, een net waarin je zelfs kon hangen (met dank aan korfbalvereniging De Vinken uit Vinkeveen), twee puntenboekjes, de stoel,stopwatch en de fluit voor de scheidsrechter.

Vier sterke teams waren gemaakt : Amsteltoppers, Sterren, Winnaars en Knallers. Zo werd er ook gespeeld soms met wissels en invallers maar de echte Amstelkerktoppers straalden als sterren en knalden als winnaars de ballen alle kanten op.
Vesten en jasjes gingen uit, broeken werden opgerold en waar waren de zonnebrillen?
De drank en hapjes vonden gretig aftrek en niet alleen bij de mensen, maar ook bij de wespen.

Uiteindelijk heeft het team van de sterren zeer welverdiend een lekkere slagroomtaart gewonnen.
Het was een ontzettend leuke en geslaagde middag.

Bedankt alle spelers en toeschouwers en tot volgend jaar!

Wilt u nog even mee- of nagenieten klik dan hier voor de foto's.

Kinderkerk 1 september "Met hart en handen geloven"

Op de eerste zondag in september hebben we met elkaar een mooie en gezellige startzondag van de kindernevendienst gehad. We hebben het gehad over geloven en hoe je dat met elkaar kan doen en laten zien.

 Als eerste hadden we bingo gespeeld, waarin allerlei woorden van onze kerk en het thema van de kinderkerk in voorkwamen. Er waren natuurlijk ook leuke prijsjes te winnen. Daarna hebben we de groep gesplitst en heeft iedereen geluisterd naar een vertelling over Hebreeën 2. Esther van Bloemen had voor de jongste kinderen een eigen vertaling gemaakt. De kinderen uit groep 6,7 en 8 hebben geluisterd naar een verhaal uit de kinderbijbel: Het hoogste woord. Hierbij stonden we stil bij een aantal mensen uit de bijbel (zoals Noach, Sarah en Abraham) die een bijzondere opdracht van  God hadden gekregen. Zij geloofden in deze opdracht en hebben de opdracht volbracht. Zij geloofden erin en hebben doorgezet. Zonder hun geloof had God het nooit gered.

Hierna hebben de kinderen uit groep 6 nagedacht hoe zij op een foto kunnen uitbeelden hoe zij hun geloof kunnen laten zien. De kinderen uit groep 6 maakten een kruis. Verder hebben zij zich behangen met kledinghangers zodat zij er als een boom uitzagen. De boom zagen zij als teken van de natuur en dus van God. De kinderen uit groep 7 en 8 maakten een ster en een kruis met hun handen. Verder vormden zij een cirkel om de boom op het kerkplein.

De jongste kinderen maakten een eigen "handtekening" over het thema: met hart en handen geloven. Ze maakten een hartje van een duimafdruk welke werd uitgeknipt en tussen hun eigen handen kwam te staan.

Als afsluiting werden de tafels met scheerschuim versierd en mocht iedereen een tekst of een tekening maken die over het geloof ging. Daar werd massaal gehoor aangegeven.

Voor de foto's van deze dienst klik hier.

Paasmorgen

KerkorgelEen foto impressie van de dienst op paasmorgen. Jos houdt een gesprekje met de "kinderen" over wat Pasen betekent voor ze.

Restauratie orgel

Op 4 maart 2013 is de restauratie van het Flaes & Brünjes orgel begonnen.

De restauratie wordt uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw uit Zaandam.

Klik hier voor foto's van de werkzaamheden.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u nog meer foto's zien,

ga naar http://www.ericjanjoosse.nl/foto_orgelrestauratie.html

Spaar postzegels en kaarten.

Al jarenlang kunt u postzegels en briefkaarten voor Kerk in Actie sparen.
In 2011 heeft dit maar liefst 35.506,00 euro opgebracht, landelijk. Een stijging ten opzichte van 2010 waarin het eindbedrag 34.320,00 euro was. Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
Dus reden genoeg om hier fanatiek mee door te gaan.
Het is een kleine moeite om dit te sparen voor het goede doel, gezamenlijk  komen we toch op een heel mooi bedrag.
De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op  beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.
Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn van harte welkom.
Liefst de postzegels op de enveloppen laten zitten vanwege mogelijke beschadiging, als u ze toch wilt uitknippen doe dit dan heel ruim.
Ook ansichtkaarten  en dubbele kaarten zijn van harte welkom.  Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, deze brengen meer op.
In de kerk bij de garderobe staat een bak waar u de verzamelde kaarten en  postzegels in kunt doen. Eens in de zoveel tijd halen wij deze leeg en eenmaal per  jaar brengen wij dit naar Utrecht . Als u nu eens zoveel heeft dat het te zwaar is om  mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.
De inzameling loopt via de Diaconie en mocht u nog vragen hierover hebben kunt u contact opnemen met Marian Hogenhout, tel.nr.020-4965609.
Laten we ons best doen om gezamenlijk weer zo’n mooie opbrengst te halen .

Namens de Diaconie, Marian Hogenhout-Bosse.

Schrijven voor Amnesty.

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer', zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty's mandaat.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Voor onderzoek en acties tegen mensenrechtenschendingen worden geen giften geaccepteerd van overheden.
Er zijn mogelijkheden genoeg om iets te doen! Vrijwel dagelijks zijn er berichten over mensen die worden onderdrukt, gemarteld, onterecht gevangen gezet. Vindt u dit een groot onrecht en zou u iets willen doen? Help Amnesty International!

U kunt eenvoudig in actie komen voor de mensenrechten middels het schrijven van een brief. Regelmatig organiseert Amnesty een schrijfactie na afloop van onze kerkdienst. Brieven schrijven naar autoriteiten is de meest voorkomende activiteit van Amnesty. In deze schrijfacties komen diverse thema's aan bod, zoals de doodstraf, vrouwenrechten, mensenrechtenverdedigers, alsmede schrijfacties voor medici, politiemensen en juristen.

Deze acties hebben wel degelijk succes! Er is regelmatig goed nieuws te melden, meedoen is nuttig. Kies uit bijgaand overzicht de actievorm die bij u past en geef u direct op.

Wilt u meer weten www.amnesty.nl

Informatie:

Riet van der Spek
020 6455477
pa.vanderspek@planet.nl

Nieuws

Vieringen Palmzondag en Stille Week (13-20 april):

Met de Palmzondag begint de Stille Week, waarin iedere avond vanaf maandagavond vieringen zijn. Hier nog even een overzicht van alle vieringen. Ik hoop dat u... meer

Kerkblad nr. 427 nu op de website

Pasen: het onmogelijke mogelijk?Enerzijds gebeuren er in de wereld en in ons persoonlijke leven steeds dingen die niet kunnen en niet mogen en die... meer

Bijbelwerkplaats 8 april

  De laatste BW over de Geest van dit seizoen- waar de Geest zichzelf lijkt tegen te spreken???- wil je toch niet missen!!!!!! ... meer

WOENSDAG 2 APRIL: Concert Via Crucis van Liszt

St. Urbanuskerk, Ouderkerk aan de Amstel : 20.00 uur De Via Crucis (kruisweg) past helemaal in deze veertigdagentijd van het jaar... meer

Diner Mercy Ships, goed geslaagd, hoge opbrengst !

De jeugd van Basic heeft voor de 40 dagen tijd als goed doel gekozen, geld in te zamelen voor Mercy Ships. Mercy Ships is het varende ziekenhuis voor de... meer

Meer nieuws items