Daarom is er de actie Kerkbalans, deze start op 18 januari 2015!

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

In januari gaan we weer van start met de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. Wij vertrouwen er op dat het dit jaar zonder veel problemen kan verlopen. We volgen weer de vertrouwde procedure. In de week van 18 januari ontvangt u het invulformulier en de week daarop wordt het weer bij u opgehaald. (Begin januari zullen we de lopers weer vragen om mee te doen.) Dit kan, dankzij de nieuwe belastingregels, leiden tot een hogere bijdrage zonder dat u zelf meer betaald. Klik hier voor overeenkomst periodieke GIFT PKN  Bij dit formulier is een uitgebreide toelichting en bevat al de kerkgegevens. U kunt dit digitaal invullen, printen en ondertekenen. Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u terecht

Mevr. L.Habiecht (tel.nr. 4964499 of habiecht@hetnet.nl)

Mevr. B. van Stegeren (4963140 of betsievdb@hetnet.nl)

De heer R.Bevelander ( 4961522 of mj.bevelander@kpnmail.nl)

De heer W. Ovaa (453 5226 wovaa@xs4all.nl)

De heer W. Crielaard (4967762 of wimcrielaard@wanadoo.nl)

Chr. Schneider vz College van Kerkrentmeester

(gcschnei@telfort.nl of 020 - 4964332)

Collectedoel 11 januari t/m 15 februari

Stichting Kuria is een christelijke stichting voor hulp aan terminale patiënten en is gevestigd aan het Valeriusplein in Amsterdam.

Er wordt palliatieve zorg geboden zoals pijnbestrijding en stervensbegeleiding aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospice Kuria doet dit werk al 22 jaar voor hen die in hun laatste levensfase niet meer thuis kunnen wonen. 

De kosten van het werk van Stichting Kuria worden deels vergoed door de wet WMO. Verder is zij afhankelijk van giften en donaties.

Omdat de diaconie niet alleen mensen helpt die midden in het leven staan vindt zij het ook belangrijk om mensen in hun laatste levensfase te ondersteunen.

De diaconie heeft daarom het eerste collectedoel van 2015 voor deze stichting bestemd. Dit collecteperiode hiervoor loopt van 11 januari t/m 15 februari.

De diaconie beveelt u dit collectedoel van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Bert Calf, penningmeester

Alpha-cursus in Ouderkerk

Speciaal voor:

- mensen die het christelijk geloof willen verkennen
- mensen die nieuw zijn in de kerk
- mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens willen doornemen

10 dinsdagavonden van 18.30 - 21.00 uur (eerst samen eten)
Periode: 13 januari – 17 maart 2015
De eerste avond, 13 januari, geldt ook als een informatieavond

Waar? Kerkstraat 20; Ouderkerk (Naast de Amstelkerk)
Kosten: Geen (alleen voor het eten een vrijwillige bijdrage)
Info: Eugène Brussee (4961320 – e.brussee@rkamstelland.nl)

Voor de brochure klik hier

Hart op de Tong in Ouderkerk a/d Amstel

Ha allen,

Misschien hebben jullie er al over gelezen in het kerkblad of op een ander manier, maar ik wil jullie deze avond in de Amstelkerk graag onder de aandacht brengen. We hebben daar namelijk een nieuw event:

Hart op de Tong met Rogier Pelgrim

Op zaterdag 17 januari 2015 is de eerste editie van Hart op de Tong in Ouderkerk aan de Amstel in de Amstelkerk (Kerkstraat 11). Om 20.00 uur gaan de deuren open voor Rogier Pelgrim. Rogier deed in 2012 mee aan het programma van Giel Beelen: de beste singer/songwriter van Nederland.

Rogier is 28 jaar en al vanaf zijn 14e jaar met muziek bezig. Hij is liedjes gaan schrijven voor zichzelf nadat hij uit een rockband stapte en kwam zo in het programma van Giel Beelen terecht. Inmiddels leeft hij van de muziek en treedt hij op in verschillende settings, van huiskamer tot aan Carré. Zijn verhalende liedjes gaan over de liefde, ontmoetingen met mensen en soms ook over geloof. Zo schreef hij nummers als Listen en How we fell from grace.

Hart op de Tong is een concept dat over genomen is van de Keizersgrachtkerk uit Amsterdam. Artiesten bedenken een eigen vullend programma met liedjes die een speciale betekenis voor hen hebben. Halverwege het concert wordt een interview met hen gehouden over de achterliggende gedachten van de artiest bij de liedjes.  Eén nummer wordt gespeeld met het orgel als belangrijkste instrument om zo optimaal gebruik te maken van het prachtige kerkgebouw.

De kaarten worden aan de deur verkocht en meer info vind je: www.hartopdetong.nl

Iedereen van harte welkom!

Hopelijk tot dan!

Kerk met stip

Sinds de zomer van 2014 is de Amstelkerk “Kerk met Stip”geworden. Dat betekent dat wij uitdrukkelijk gastvrij zijn  voor ex-gedetineerden. Je zou kunnen zeggen, dat geldt toch voor elke kerk? De praktijk is iets anders. Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en van een gemeenschap. Halaas vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie regelmatig de vieringen meemaakten. Voor de meesten is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Momenteel zijn er in Nederland 75 Kerken met Stip. Een STIP op een huis of ander gebouw betekent “welkom”, vroeger schijnen zwervers een stip aangebracht te hebben op huizen en boerderijen die bereid waren hen onderdak te geven.

In de protestantse gemeente Ouderkerk aan de Mistel is een werkgroep Kerk met Stip, verbonden aan de Taakgroep Pastoraat en de Diaconie. De leden van deze werkgroep werken aan een open en gastvrij klimaatvoor ex-gedetineerden en kunnen hen begeleiden en wegwijs maken in de gemeente. Of er werkelijk ex-gedetineerden bij onze gemeente aankloppen of binnenlopen zal de toekomst ons leren. Via verschillende wegen kan een ex-gedetineerde bij een Kerk met Stip terecht komen (bijv. via justitiepastor of via www.kerkenmetstip.nl). Maar vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat dit (voorlopig) niet gebeurt. We realiseren ons dat sommige mensen moeite kunnen hebben met de aandacht voor ex-gedetineerden, bijvoorbeeld door eigen ervaring met een geweldsdelict. Uiteraard betekent aandacht voor ex-gedetineerden niet dat er geen aandacht is voor de slachtoffers. Integendeel. Voor hen en hun naasten is eveneens aandacht nodig. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met een van ons, schroom dan niet om contact op te nemen!

 

Werkgroep Kerk met Stip:

Joke Stam

Marga Ottenbros

Bert Calf

Jan Koningen

Huibertje Koningen

Teun de Haan

Spaar postzegels en kaarten.


Al jarenlang kunt u postzegels en briefkaarten voor Kerk in Actie sparen.
In 2013 heeft dit landelijk maar liefst € 23.275,-- opgebracht.
Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
Dus reden genoeg om hier fanatiek mee door te gaan. Het is een kleine moeite om dit te sparen voor het goede doel, gezamenlijk  komen we toch op een heel mooi bedrag.
De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.
Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn van harte welkom. Liefst de postzegels op de enveloppen laten zitten vanwege mogelijke beschadiging. Als u ze toch wilt uitknippen doe dit dan heel ruim. Ook ansichtkaarten en dubbele kaarten zijn van harte welkom.
Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, dan brengen ze meer op.
Dus krijgt u deze vakantieperiode buitenlandse kaarten, bewaar ze.
In de kerk bij de garderobe staat een bak waar u de verzamelde kaarten en  postzegels in kunt doen. Eens in de zoveel tijd halen wij deze leeg en eenmaal per jaar brengen wij dit naar Utrecht . Als u nu eens zoveel heeft dat het te zwaar is om mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.
De inzameling loopt via de Diaconie en mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met Henk Mul tel. 0297-582690 of 06-40923549.
Laten we ons best doen om gezamenlijk weer zo’n mooie opbrengst te halen .

Namens de Diaconie, Henk Mul.

NIEUW GIFTENBELEID DIACONIE


Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Wij, de diaconie, kunnen u van te voren laten weten waaraan het geld dat u aan de diaconie geeft, besteed wordt. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Schrijven voor Amnesty.

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer', zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty's mandaat.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Voor onderzoek en acties tegen mensenrechtenschendingen worden geen giften geaccepteerd van overheden.
Er zijn mogelijkheden genoeg om iets te doen! Vrijwel dagelijks zijn er berichten over mensen die worden onderdrukt, gemarteld, onterecht gevangen gezet. Vindt u dit een groot onrecht en zou u iets willen doen? Help Amnesty International!

U kunt eenvoudig in actie komen voor de mensenrechten middels het schrijven van een brief. Regelmatig organiseert Amnesty een schrijfactie na afloop van onze kerkdienst. Brieven schrijven naar autoriteiten is de meest voorkomende activiteit van Amnesty. In deze schrijfacties komen diverse thema's aan bod, zoals de doodstraf, vrouwenrechten, mensenrechtenverdedigers, alsmede schrijfacties voor medici, politiemensen en juristen.

Deze acties hebben wel degelijk succes! Er is regelmatig goed nieuws te melden, meedoen is nuttig. Kies uit bijgaand overzicht de actievorm die bij u past en geef u direct op.

Wilt u meer weten www.amnesty.nl

Informatie:

Riet van der Spek
020 6455477
pa.vanderspek@planet.nl

Nieuws

zo 8 maart, 10.00 uur, Cantatedienst

3e zondag van de 40-dagentijdo.a. cantate ‘Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ’, V. Lübeck;Kyrie (MH 552), J.M. Haydn; Teach me, O Lord, T.... meer

Bijbelwerkplaats dinsdag 10 maart

Beste mensen Hier de uitnodiging voor de laatste BW van dit seizoen die geleid zal worden door ds Dick Kuiper! ... meer

Veertigdagentijd 2015

Programma van de oecumenische woensdagavond bijeenkomsten ‘op adem komen VANUIT DE... meer

Het nieuwe kerkblad is uit.

Aswoendag en de veertigdagentijd: Op adem komen vanuit de stilte De veertigdagen breken aan: een tijd van inkeer, bezinning en... meer

Collectedoel diakonie 11 januari t/m 15 februari

Stichting Kuria is een christelijke stichting voor hulp aan terminale patiënten en is gevestigd aan het Valeriusplein in Amsterdam. Er wordt... meer

Meer nieuws items