Collecte diaconie juli en augustus Stichting Child

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giften- en collectebeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen onder meer de vrije collectes in augustus, september en october zijn.

Van 6 juli tot en met 10 augustus wordt er voor de Stichting Child ingezameld. De kleine in de kerk van Blaricum ontstane Stichting Child streeft naar een beter levensperspectief voor, in hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling bedreigde, kinderen. De Stichting is vanouds werkzaam in Noord-Tanzania. De stichting heeft zelfredzaamheid en solidariteit als centrale waarden. Er zijn diverse lokale partners zoals het Kilimanjaro Christian Medical College met projecten gericht op kindergezondheidszorg, zoals de behandeling van kindertumoren en prematurenzorg, alsook onderwijs en overige ondersteuning van de kindergeneeskunde. De stichting werkt geheel met vrijwilligers en voor wat aan CHILD toevertrouwde projectgiften betreft, zonder overheadkosten.

Zie http://www.stichtingchild.nl/. Laat uw bijdrage in het collectezakje ‘niet rinkelen, maar ruisen’.

Of maak het over naar de giro van de diaconie: NL12RABO0351803998, o.v.v. Stichting Child.

De diaconie

Spaar postzegels en kaarten.


Al jarenlang kunt u postzegels en briefkaarten voor Kerk in Actie sparen.
In 2013 heeft dit landelijk maar liefst € 23.275,-- opgebracht.
Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
Dus reden genoeg om hier fanatiek mee door te gaan. Het is een kleine moeite om dit te sparen voor het goede doel, gezamenlijk  komen we toch op een heel mooi bedrag.
De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.
Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn van harte welkom. Liefst de postzegels op de enveloppen laten zitten vanwege mogelijke beschadiging. Als u ze toch wilt uitknippen doe dit dan heel ruim. Ook ansichtkaarten en dubbele kaarten zijn van harte welkom.
Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, dan brengen ze meer op.
Dus krijgt u deze vakantieperiode buitenlandse kaarten, bewaar ze.
In de kerk bij de garderobe staat een bak waar u de verzamelde kaarten en  postzegels in kunt doen. Eens in de zoveel tijd halen wij deze leeg en eenmaal per jaar brengen wij dit naar Utrecht . Als u nu eens zoveel heeft dat het te zwaar is om mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.
De inzameling loopt via de Diaconie en mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met Henk Mul tel. 0297-582690 of 06-40923549.
Laten we ons best doen om gezamenlijk weer zo’n mooie opbrengst te halen .

Namens de Diaconie, Henk Mul.

Openluchtdienst zondag 15 juni

Zondag was er weer een openluchtdienst.

Het blijft altijd heel bijzonder om in het weiland tussen groen en vogelgeluiden met de lucht als dak een kerkdienst bij te wonen.

Alle kerkgangers werden gastvrij onthaald op het erf en het weiland van de fam. Korrel.

Ds. Jan Eerbeek ging ons voor en Eric-Jan Joosse begeleidde ons op het traporgel samen muziekinstrumenten bespeeld door Christa Roos, Dhr. Sonnenberg en Truus Ran. Jan Cuiper verzorgde het geluid en Peter Roos verwelkomde ons namens de commissie Waverdiensten, die al voor de 11e keer deze dienst organiseerde.

Een mooie dienst met als thema: “Je kunt het verschil maken”. Na afloop mochten de koeien er weer langs en kregen wij allemaal nog een kop koffie met lekkere koekjes.

Klik hier voor de foto's.

Meditatief dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Om 07.00 u  verzamelden op Hemelvaartsdag, 25 personen zich bij de kerk om meditatief te dauwtrappen. Wij startten na dat Paul ons wat mantra’s heeft meegegeven voor onderweg. Een mantra’s is een woord, zin, of deel van lied wat je regelmatig in jezelf herhaalt.

Dauwtrappen is heel vroeg opstaan om vervolgens een wandeling in de natuur te maken. Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen, vandaar de term dauwtrappen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een oud volksgebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren.

Klik hier voor de foto's

Een inspirerende avond over Kerken met Stip

Een belangrijke maatschappelijke taak voor de kerk is een bijdrage te leveren aan het weer thuis
brengen van gedetineerden in de samenleving. Die taak vindt zijn wortels in het evangelie.
Gevangenen bezoeken behoort tot de kern van de christelijke levensstijl. Daar zit veel in, want in een
delict is veel gebeurd tussen slachtoffer en dader, en ook in de samenleving. Er zijn mensen diep
geraakt. Soms zo sterk, dat het nooit meer overgaat.
Niet iedereen kan mensen die vastgezeten hebben weer aan een toekomstperspectief helpen. Dat
hoeft ook niet. Er zijn er ook die dat wel kunnen. De kerk kan daar een belangrijke bijdrage aan
leveren, want de kerk is een herstellende gemeenschap. Geïnspireerd door Jezus, die zijn armen zo
wijd uitstrekt dat de hele wereld erin past, niemand uitgesloten.
Dit was de inzet van de avond op 13 mei over Kerken met Stip. Kerken met Stip zijn kerken die
gastvrij willen zijn voor ex-gedetineerden en hun familie. Aan de avond werd meegewerkt door onze
eigen vrijwilligers in de Bijlmerbajes, Jan en Huibertje Koningen, Jan Eerbeek (oud-hoofdpredikant en
voorzitter van Kerken met Stip) Hendrine Verkade (ondersteuner van Kerken met Stip) en Stephan,
teruggekeerd uit de gevangenis en ergens in het land met zijn gezin lid van de kerk geworden.
Stephan vertelde over de betekenis die de kerk voor hem heeft. Hij was wel gelovig, maar geen
kerkganger. In de gevangenis leerde hij de kerkgemeenschap kennen, vooral door de aanwezigheid
van vrijwilligers van buiten. En zo zocht hij toen hij vrij was met zijn gezin een kerk. Hij vindt er
vertrouwen en mensen om het leven te delen. Mooi vindt hij ook dat er een gemeenschappelijk doel
is. Hij en zijn vrouw zijn ook actief geworden in de kerk en werken mee aan de opbouw van de
gemeente.
Tal van vragen werden besproken over wat het betekent Kerk met Stip te zijn. Welke mogelijkheden
heeft de Amstelkerk? En hoe kom je in contact met mensen die vrijkomen en hun familie? Ook of
Kerk met Stip niet juist stigmatiserend werkt. Ook werd besproken dat deze oriëntatie op sociale
activiteit ook weer mensen aan of over de rand van de kerk weer opnieuw aan de kerk zou kunnen
verbinden.
Besloten werd dat een groepje een vijfpuntenplan voor de Amstelkerk, met haalbare mogelijkheden
gaat opstellen. Dit natuurlijk allemaal ook met verwerking van de gevoerde discussie. Dit zal dan
weer worden teruggekoppeld op een vervolgbijeenkomst die binnenkort wordt gehouden.
Vanuit de landelijke stuurgroep Kerken met Stip zal Hendrine Verkade dit proces begeleiden.
Heel inspirerend was het dat er op deze avond een heel grote opkomst van gemeenteleden was. Het
geeft iets aan van de belangstelling die er is om als kerk met geloof, hoop en liefde naar buiten
georiënteerd te zijn.

Jan Eerbeek

NIEUW GIFTENBELEID DIACONIE


Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Wij, de diaconie, kunnen u van te voren laten weten waaraan het geld dat u aan de diaconie geeft, besteed wordt. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Volleybaltoernooi 2013

Na een schitterende zomerweek waren de verwachtingen hoog voor het jaarlijkse Amstelkerk volleybaltoernooi. Maar zaterdag keek menigeen teleurgesteld naar de weersvoorspelling: 80% regenkans op zondag. Toen was het zondag: het goot van de regen, maar de buienradar was positief en terwijl we in de kerk zaten werd de lucht steeds blauwer.
Het toernooi kon doorgaan.

Om 15.00 uur konden we het heuse toernooiveld betreden. De familie Mul had een prachtig veld klaargelegd compleet met lijnen, een net waarin je zelfs kon hangen (met dank aan korfbalvereniging De Vinken uit Vinkeveen), twee puntenboekjes, de stoel,stopwatch en de fluit voor de scheidsrechter.

Vier sterke teams waren gemaakt : Amsteltoppers, Sterren, Winnaars en Knallers. Zo werd er ook gespeeld soms met wissels en invallers maar de echte Amstelkerktoppers straalden als sterren en knalden als winnaars de ballen alle kanten op.
Vesten en jasjes gingen uit, broeken werden opgerold en waar waren de zonnebrillen?
De drank en hapjes vonden gretig aftrek en niet alleen bij de mensen, maar ook bij de wespen.

Uiteindelijk heeft het team van de sterren zeer welverdiend een lekkere slagroomtaart gewonnen.
Het was een ontzettend leuke en geslaagde middag.

Bedankt alle spelers en toeschouwers en tot volgend jaar!

Wilt u nog even mee- of nagenieten klik dan hier voor de foto's.

Schrijven voor Amnesty.

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer', zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty's mandaat.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Voor onderzoek en acties tegen mensenrechtenschendingen worden geen giften geaccepteerd van overheden.
Er zijn mogelijkheden genoeg om iets te doen! Vrijwel dagelijks zijn er berichten over mensen die worden onderdrukt, gemarteld, onterecht gevangen gezet. Vindt u dit een groot onrecht en zou u iets willen doen? Help Amnesty International!

U kunt eenvoudig in actie komen voor de mensenrechten middels het schrijven van een brief. Regelmatig organiseert Amnesty een schrijfactie na afloop van onze kerkdienst. Brieven schrijven naar autoriteiten is de meest voorkomende activiteit van Amnesty. In deze schrijfacties komen diverse thema's aan bod, zoals de doodstraf, vrouwenrechten, mensenrechtenverdedigers, alsmede schrijfacties voor medici, politiemensen en juristen.

Deze acties hebben wel degelijk succes! Er is regelmatig goed nieuws te melden, meedoen is nuttig. Kies uit bijgaand overzicht de actievorm die bij u past en geef u direct op.

Wilt u meer weten www.amnesty.nl

Informatie:

Riet van der Spek
020 6455477
pa.vanderspek@planet.nl

Nieuws

Het nieuwe kerkblad op de website

Nieuws uit het Jeugdhonk Hallo allemaal! De catechesegroepen zijn alweer helemaal op stoom, het eerste haardvuurgesprek in de pastorie was... meer

Startzondag 2014

Wat was het mooi weer, wat was het gezellig, wat werden we goed verzorgd, wat was het goed georganiseerd. ... meer

Bijbelwerkplaats 14 oktober

De Bijbelwerkplaats van dit seizoen zal gaan over het evangelie van Marcus aan de hand van deel 3 van het Doorns Evangelie,... meer

Kerkblad nr. 432 nu op de website

Persoonlijk blog Jolien van Zelderen 8-9-2014 Vanaf heden zou ik graag wat meer willen vertellen over mijn werkzaamheden in Ouderkerk. Gisteren was de... meer

Startzondag 7 september

 

Noteer vast in uw agenda !

Startzondag op 7 september.

Voor het programma klik op de flyer hiernaast.... meer

Meer nieuws items