Veertigdagentijd 2015

Programma van de oecumenische woensdagavond bijeenkomsten

op adem komen VANUIT DE STILTE’

De veertigdagen zijn een cadeautje, bedoeld om op adem te  komen. Een periode van stil staan bij het wezenlijke van je leven, bij datgene waar je het voor doet en dat toch soms zo makkelijk vergeten wordt in de drukte en vaart van alle dagen van onze chaotische wereld.

Hieronder een gedicht als leidraad van de Syrische woestijnmonnik uit de 7de eeuw n.C.ISAAC VAN NINIVÉ,

HET GESCHENK VAN DE STILTE

Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets dat ons tot het zwijgen aantrekt. Dat God je het gevoel mag schenken van dat iets, dat uit de stilte geboren wordt!

Naast het wekelijkse ochtendgebed (hele jaar door) en de mediatieve –stilte bijeenkomsten n onze beide kerken(van september tot Pasen) , organiseren we in de veertigdagen een speciaal bezinnend programma.

Oecumenisch woensdagochtendgebed. Vanaf 8.30 uur is de deur van de kerk open, klokslag 8.45 uur begint het ochtendgebed, dat ongeveer een kwartier duurt, tot 9.00 uur.

OpAdemKomen op Woensdagavond met een vorm van meditatie, van 20.00 uur tot ongeveer 20.45 uur (programma zie website).

Voor beide geldt: vrije toegang, afwisselend is het in de Amstelkerk en de St. Urbanuskerk: de oneven maanden in de Amstelkerk, de even maanden, in de St. Urbanuskerk.

We hopen dat u ook dit jaar de tijd neemt om op adem te komen met hart en ziel op weg naar Pasen. Gun het uzelf!Een goede tijd gewenst, de beide pastores, Eugène Brussee en Jos de Heer.

WOENSDAG 18 februari: Aswoensdagviering Urbanuskerk: 19.30 uur

Oecumenische viering van Aswoensdag (voorgangers pastores Eugene Brussee en Jos de Heer) .

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Het bijzondere van de Aswoensdag in de rooms-katholieke traditie is het zogenaamde ‘askruisje’ halen. De as is symbool voor ‘stof’: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren (Genesis 3:19). Ze herinnert ons aan het feit dat ons leven broos en afhankelijk van God is en dat we geroepen zijn uit de adem Gods te leven. Want uit het stof van de aardbodem zijn we gevormd door God en juist doordat God de levensadem ons in de neus blies, leven we (Genesis 2:7).  De as wordt gemaakt door verbranding van de palmtakken die in het vorige jaar op Palmzondag gebruikt zijn om Jezus’ intocht in Jeruzalem te vieren. De dienst is een boeteviering. We worden genodigd naar voren te lopen om een askruisje op ons voorhoofd te ontvangen als teken van vergeving naar hoopvol perspectief, van oud naar nieuw leven.

Tevens kunnen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop we kunnen en mogen schrijven wat we letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Zo kunnen we ruimte maken voor datgene wat écht is. 

WOENSDAG 25 FEBRUARI: Meditatie en stilte (lectio divina)

St.Urbanuskerk: 20.00-20.45 uur

Meditatie rondom een inspirerende en meditatieve tekst met veel stilte om tot jezelf te komen onder leiding van Kiki Kint. Opgave niet nodig.

WOENSDAG 4 MAART:  Sobere maaltijd en Meditatie

Pastorie St. Urbanuskerk: 18.00 uur (Cuyperskamer).

Deze maaltijd zal bestaan uit soep en brood. De kosten, €7.50 p.p., zijn bestemd voor de jaarlijkse Vastenactie.  U bent van harte welkom om uw maag en hart te laten vullen!

U kunt zich opgeven via een inschrijfformulier achterin beide kerken of per email naar: Urbanusparochie@xs4all.nl

Amstelkerk:20.00-20.45:Lectio Divina, onder leiding van Eugène Brussee. Opgave niet nodig.

WOENSDAG 11 MAART: Zangmeditatie.

Amstelkerk:20.00-20.45

Een zangmeditatie onder de bezielende leiding van sopraan Susanne Brussee. Opgave niet nodig.

WOENSDAG 18 MAART: Icoonmeditatie.

Amstelkerk:20.00-20.45

Meditatie rondom een icoon met veel stilte om tot jezelf te komen onder leiding van Kiki Kint. Opgave niet nodig.

WOENSDAG 25 MAART: Passieconcert: Stabat Mater van Pergolesi, Urbanuskerk: 20.00 uur

Het ‘Stabat Mater’ is een middeleeuws gedicht over de Moeder Gods die onder het kruis treurt om haar Zoon. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht: ‘Stabat mater dolorosa’ ('De moeder stond door smart bevangen …’).

Het gedicht is in de loop van de geschiedenis door veel componisten op muziek gezet. De beroemdste toonzetting is die van Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Deze componist, die op 26-jarige leeftijd aan longtuberculose overleed, legde de laatste hand aan dit werk op zijn sterfbed.

In 2006 werd deze compositie – eveneens in het gezamenlijke 40-dagen programma van de Urbanusparochie en de Amstelkerk – voor het laatst in Ouderkerk uitgevoerd. Bij velen heeft het toen een diepe indruk nagelaten. Ongetwijfeld zal het weer een bijzondere belevenis worden.          Medewerking aan het concert verlenen Susanne Brussee - van de Vosse (sopraan), Marianne Selleger (alt), Eric Jan Joosse (kistorgel) en een strijkersensemble.

De toegang is vrij, maar er is wel een collecte bij de uitgang om de kosten te dekken.

MAANDAG 30, DINSDAG 31 MAART EN WOENSDAG 1 APRIL: Stille Week-Vesper, Amstelkerk: 19.30 uur: Vesper in het kader van de Stille Week (duur half uur).

WOENSDAG 1 APRIL:  Paasmaaltijd

Gebouw ‘Amstelstroom’: 17.30 uur, Paasmaaltijd voor de kinderen.

Traditiegetrouw herdenken we met de kinderen (basisschoolleeftijd) en hun ouders in de Stille Week het laatste avondmaal van Jezus. Dit doen we met een avondmaaltijd. Tevens lezen we het paasverhaal en zingen we met elkaar paasliederen onder muzikale begeleiding.

Graag opgeven vóór  30 maart (ook als u vegetarisch eet, in verband met de inkopen) bij Jeanettevader@hotmail.com

 

Initiatief en organisatie Raad van Kerken te Ouderkerk aan de Amstel

Zie voor alle info: www.kerkenouderkerk.nl

Nieuws

KerstnachtKoor 2015

De kerstnachtdienst, 22.30 uur, in de Amstelkerk wordt ook dit jaar opgeluisterd door het project KerstnachtKoor. Zing je graag? Zing dan... meer

cantatedienst zondagochtend 29 november 10.00 uur

De zondag van de 1e advent In deze dienst klinkt onder meer het eerste deel van de adventscantate BWV 62 ‘Nun komm der Heiden... meer

Het nieuwe kerkblad via de website te lezen

  Met alles over de adventstijd, het kinderkerstfeest en de kerstvieringen. ... meer

DIACONIE COLLECTEERT VOOR STRAATPASTORAAT

De Diaconie van de Amstelkerk besteedt haar laatste collecteblok van 2015 aan het straatpastoraat voor dak- en thuislozen van de Protestantse Diaconie... meer

Diaconiehuis Kerkstraat 9 te huur

Binnenkort komt de woning aan de Kerkstraat 9 vrij voor een nieuwe huurder.Voor deze woning kunnen inschrijven; Leden van de PKN Gemeente... meer

Meer nieuws items