Veertigdagentijd 2014

Programma van de oecumenische woensdagavond bijeenkomsten

‘OP ADEM KOMEN TOT LUCHT EN LICHT’

De veertigdagen zijn een cadeautje, bedoeld om op adem te komen. Een periode stil staan bij het wezenlijke van je leven, bij datgene waar je het voor doet en dat toch soms zo makkelijk vergeten wordt in de drukte en vaart van alle dagen van onze chaotische wereld. Hieronder een gedicht hierover:

Om adem

Neem van mij weg de onrust
het jagen door de tijd,
Het piekeren, de zorgen,
de onmacht en de spijt.

Neem van mij weg mijn twijfel,
het rusteloze gaan,
het steeds weer zo vele moeten,
het nooit genoeg gedaan.

Geef mij van Jouw ruimte
de lichtboog van de lucht,
het verre vogelfluiten,
de ganzen in de vlucht.

Geef mij van jouw kleuren
het lichte tere groen,
Het wit van de margrieten,
de klaproos, de korenbloem.

Geef mij van Jouw stilte,
de kalmte van een meer,
het regelmatig ritme,
de branding van de zee.

We hopen dat u ook dit jaar de tijd neemt om op adem te komen tot lucht en licht, gun het uzelf!
Naast het speciale programma zijn er ook vier avonden zoals er in het meditatieve programma OpAdemKomen geweest zijn rondom een inspirerende, meditatieve tekst, met veel stilte om tot jezelf te komen. Opgave niet nodig, zoals altijd vrije toegang.

Een goede tijd gewenst, de beide pastores,
Kiki Kint en Jos de Heer.

WOENSDAG 5 MAART: Aswoensdagviering Urbanuskerk: 19.30 uur (voorgangers Kiki Kint, p.w. en ds. Jos de Heer) .
Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Het bijzondere van de Aswoensdag in de rooms-katholieke traditie is het zogenaamde ‘askruisje’ halen. De as is symbool voor ‘stof’: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren (Genesis 3:19). Ze herinnert ons aan het feit dat ons leven broos en afhankelijk van God is en dat we geroepen zijn uit de adem Gods te leven. Want uit het stof van de aardbodem zijn we gevormd door God en juist doordat God de levensadem ons in de neus blies, leven we (Genesis 2:7).
De as wordt gemaakt door verbranding van de palmtakken die in het vorige jaar op Palmzondag gebruikt zijn om Jezus’ intocht in Jeruzalem te vieren. De dienst is een boeteviering. We worden genodigd naar voren te lopen om een askruisje op ons voorhoofd te ontvangen als teken van vergeving naar hoopvol perspectief, van oud naar nieuw leven.
Tevens kunnen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop we kunnen en mogen schrijven wat we letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Zo kunnen we ruimte maken voor datgene wat écht is.

WOENSDAG 12 MAART: Meditatie en stilte (lectio divina)
Amstelkerk: 20.00-20.45 uur (hiervoor geen opgave nodig)

WOENSDAG 19 MAART: Sobere maaltijd en Loopmeditatie
Pastorie St. Urbanuskerk: 18.00 uur (Cuyperskamer).
Deze maaltijd zal bestaan uit soep en brood. De kosten, €7.50 p.p., zijn bestemd voor de jaarlijkse Vastenactie. U bent van harte welkom om uw maag en hart te laten vullen!
U kunt zich opgeven via een inschrijfformulier achterin beide kerken of per email naar: Urbanusparochie@xs4all.nl

Meditatie en stilte (loopmeditatie): 20.00-20.45 uur
(hiervoor geen opgave nodig)

WOENSDAG 26 MAART: Meditatie en stilte (lectio divina)
Amstelkerk: 20.00-20.45 uur

WOENSDAG 2 APRIL: Concert Via Crucis van Liszt
St. Urbanuskerk: 20.00 uur
De Via Crucis past helemaal in deze tijd van het jaar. Dit is een werk voor koor, bariton solo en piano. Het bestaat uit een Prelude (de hymne Vexilla Regis produent) en veertien -korte- stukken die elk een van de 14 kruiswegstaties verbeelden. Vier van de staties zijn instrumentaal. In het werk klinken ook twee koralen: "O Haupt voll Blut und Wunden" (vgl Lb 183) en "O Traurigkeit" (vgl Lb 195), en het 'Stabat Mater' van Jacopone da Todi. Prachtige ingehouden, ontroerende passiemuziek, die helemaal past in de St. Urbanuskerk.
Dirigent van het Franz Liszt Kamerkoor: Eric Jan Joosse, Laurens de Boer pianist. Collecte ter bestrijding onkosten bij de uitgang.

WOENSDAG 9 APRIL: Meditatie en stilte (Ignatiaanse meditatie), St. Urbanuskerk: 20.00-20.45 uur

WOENSDAG 16 APRIL: Vesper + Paasmaaltijd
Amstelkerk: 19.30 uur: Vesper in het kader van de Stille Week

Gebouw ‘Amstelstroom’: 17.30 uur, Paasmaaltijd voor de kinderen. Traditiegetrouw herdenken we met de kinderen (basisschoolleeftijd) en hun ouders in de Stille Week het laatste avondmaal van Jezus. Dit doen we met een avondmaaltijd. Tevens lezen we het paasverhaal en zingen we met elkaar paasliederen onder muzikale begeleiding.
Graag opgeven vóór 14 april (in verband met de inkopen) bij Esther de Braal (6759004 of esther.debraal@kpnplanet.nl)

Initiatief en organisatie Raad van Kerken te Ouderkerk aan de Amstel

Nieuws

Vlucht MH17

In stilte en gebed hebben wij slachtoffers en nabestaanden herdacht. Gedragen in God’s hand. ‘Dat het LICHT mag schijnen over al hun... meer

Startzondag 7 september

 

Noteer vast in uw agenda !

Startzondag op 7 september.

Voor het programma klik op de flyer hiernaast.... meer

De vakantie editie van het kerkblad op de site

VakantieGoede herinneringen, Aan oude tijdenKomen met de zon, Mijn geheugen binnenglijdenVerlangens komen boven, Zin begint te herleven... meer

Collecte diaconie juli en augustus Stichting Child

Van 6 juli tot en met 10 augustus wordt er voor de Stichting Child ingezameld. De kleine in de kerk van Blaricum ontstane Stichting Child streeft naar een... meer

Spaar postzegels en kaarten.

Al jarenlang kunt u postzegels en briefkaarten voor Kerk in Actie sparen.In 2013 heeft dit landelijk maar liefst € 23.275,-- opgebracht.... meer

Meer nieuws items