Welkom bij de Amstelkerk

 • Bijbelwerkplaats dinsdag 10 maart

  Beste mensen

  Hier de uitnodiging voor de laatste BW van dit seizoen die geleid zal worden door ds Dick Kuiper!

  Lees meer....

  Toegevoegd op: 02-03
 • Veertigdagentijd 2015

  Programma van de oecumenische woensdagavond bijeenkomsten

  op adem komen VANUIT DE STILTE’

  De veertigdagen zijn een cadeautje, bedoeld om op adem te  komen. Een periode van stil staan bij het wezenlijke van je leven, bij datgene waar je het voor doet en dat toch soms zo makkelijk vergeten wordt in de drukte en vaart van alle dagen van onze chaotische wereld. Lees meer.....

  Toegevoegd op: 15-02
 • Het nieuwe kerkblad is uit.

  Aswoendag en de veertigdagentijd: Op adem komen vanuit de stilte De veertigdagen breken aan: een tijd van inkeer, bezinning en concentratie op waar het in het leven op aan komt met het oog op het grote Paasfeest. Er blijkt in onze tijd een groeiende behoefte aan tegenwicht tegen enkele tendensen van onze moderne wereld die wij bedreigend vinden: het jachtige leven, de 24-uurs economie Lees meer.

   

  Toegevoegd op: 15-02
 • Collectedoel diakonie 11 januari t/m 15 februari

  Stichting Kuria is een christelijke stichting voor hulp aan terminale patiënten en is gevestigd aan het Valeriusplein in Amsterdam.

  Er wordt palliatieve zorg geboden zoals pijnbestrijding en stervensbegeleiding aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospice Kuria doet dit werk al 22 jaar voor hen die in hun laatste levensfase niet meer thuis kunnen wonen. Lees meer....

  Toegevoegd op: 14-01
 • Actie kerkbalans 2015

  “Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bid mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Jasper (24)

  Lees meer..

  Toegevoegd op: 06-01
 • Alpha-cursus in Ouderkerk

  Speciaal voor:

  - mensen die het christelijk geloof willen verkennen
  - mensen die nieuw zijn in de kerk
  - mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens willen doornemen

  10 dinsdagavonden van 18.30 - 21.00 uur (eerst samen eten)
  Periode: 13 januari – 17 maart 2015 Lees meer...

  Toegevoegd op: 23-12
 • Startzondag 2014

  Wat was het mooi weer, wat was het gezellig, wat werden we goed verzorgd, wat was het goed georganiseerd. Bekijk de foto's van de startzondag

  Toegevoegd op: 12-10
 • Startzondag 7 september

  kerk2  

  Noteer vast in uw agenda !

  Startzondag op 7 september.

  Voor het programma klik op de flyer hiernaast.

  Toegevoegd op: 30-06
 • Spaar postzegels en kaarten.

  Al jarenlang kunt u postzegels en briefkaarten voor Kerk in Actie sparen.
  In 2013 heeft dit landelijk maar liefst € 23.275,-- opgebracht.
  Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
  Dus reden genoeg om hier fanatiek mee door te gaan. Het is een kleine moeite om dit te sparen voor het goede doel, gezamenlijk komen we toch op een heel mooi bedrag. Lees meer...

  Toegevoegd op: 30-11
 • Kerken met stip

  Kerkorgel Een belangrijke maatschappelijke taak voor de kerk is een bijdrage te leveren aan het weer thuis brengen van gedetineerden in de samenleving.

  Een inspirerende avond over Kerken met Stip Lees meer…

  Toegevoegd op: 30-05